Engelstalige brochure - omstreeks1960

fotografie en vormgeving: Peter Marcuse, Zaandam
Illustratie: Wim Vaarzon Morel
Druk: Meijer, Wormerveer