Renault 35

In werkelijkheid deed het Franse legermateriel niet onder aan dat van de Wehrmacht en in sommige opzichten was het Franse motorisering meer gemotoriseerd dan het Duitse leger, zeker voor wat betreft de veld artillerie.
De Franse tanks waren zelfs sterker en moderner, maar vaak wel langzamer dan de Panzers.

Bovendien had men bij het ontwerpen een ernstige fout gemaakt.
Dat kwam doordat men zich beperkt had tot een tankbemanning bestaande uit slechts 2 man.
In de praktijk had dit tot gevolg dat er behalve de chauffeur slechts één persoon, dus de tankcommandant die niet alleen het kanon moest bedienen, maar ook nog moest trachten te communiceren met gebrekkige radioapparatuur.

Daarentegen waren de Duitse tanks uitgerust met goed verbindingsmateriaal en ze werden door 5 man efficient bediend.

Een tweede fout betrof de inzet van de Franse tanks.
De Duitsers hadden lessen geleerd na de loopgraven strijd op de onbewegelijke fronten in de Eerste Wereldoorlog.( "Im Westen nichts neues")

Zij zetten hun tanks in als een offensief wapen waardoor ze snel konden doorstoten, zodat de tegenstander niet meer in staat was tijdig tegenmaatregelen te nemen.
Op plaatsen waar al door de verdedigers stellingen waren betrokken werden die gemakkelijk omzeild en was men gedoemd achterhoede gevechten te leveren die niet meer gewonnen konden worden.

De Fransen hadden van hun 4 tankdivisies slechts 2 offensief ingezet tegen over 10 Duitse offensieve tank divisies.
De overige 2 Franse divisies, werden infanterie steunend verspreid ingezet en daardoor nutteloos opgeofferd. Het Franse antitank geschut opzichzelf van goede kwaliteit was quantitatief onvoldoende om effectief te zijn.

Dit alles in gecoödineerde samenwerking met een Duitse superieure luchtmacht werkte bovendien extra demoraliserend in op een grondleger met gebrek aan adequate luchtverdedigingsmiddelen.

De Franse luchtmacht, geholpen door de Engelse was er in elk geval niet tegen opgewassen.
Gelukkig werden toch nog 700 gevangen genomen Duitse piloten tijdig naar Engeland afgevoerd, die daarom niet in de Battle of Britain konden worden ingezet.

In de hand gewerkt door de verouderde complexe commandostructuur van het Franse leger.
Een structuur mooi op papier maar in de praktijk inefficient. Hierdoor was uiteindelijk de nederlaag van Juni 1940 onafwendbaar geworden.

Gebrek aan een deskundige kader, een probleem dat zich altijd voordoet is bij een democratie die niet op oorlogvoeren uit is en daardoor bij voorbaat het onderspit zal delven tegenover een vastbesloten nazi-dictatuur met gemotiveerde leiders.

Ondanks de gelukkige afloop van de evacuatie van Duinkerken van het Engelse expeditieleger heeft het toch nog 2 jaar geduurd voordat er van geallieerde zijde agressief kon worden opgetreden.
Wel met met nadruk vermeld worden dat Franse eenheden op verschillende momenten zwaar hebben gestreden en zware offers brachten om de Duitse opmars te vertragen.
Aan inzet heeft het in het algemeen niet gelegen, wel aan leiding en de verouderde militaire aansturing.

Het gevolg was dat na de capitulatie honderden Franse (in het Oosten Tsjechische) tanks onbeschadigd in Duitse handen vielen om er daar helaas een 2e leven te gaan leiden.
Dat deden ze als 2e lijn reserve, voor opleiding, als artillerie trekkers, maar ook als gemechaniseerde (ant-tank) artillerie.
De torens werden dan verwijderd om later weer in de Atlantikwal gemonteerd te worden.

(1)De Renault R35 werd voorzien van een buitgemaakt Tsjechisch 4,7 cm Pak(t) kanon en ging daarna door het leven als PZK PFW35 (f)

Het gebruik maken van buitgemaakt materiel begon als een eigen initiatief door de in bezet Frankrijk gestationneerde Hauptman Becker met artillerie en technische dienst achtergrond.
Hij had zijn eigen batterij omgevormd tot gemechaniseerd geschut op onderstellen van buitgemaakte Engelse tanks.
Hitler was hierover dermate enthousiast, dat er een Baukommano Becker in het leven werd geroepen om al wat buitgemaakt en bruikbaar was verder te ontwikkelen.

Dat gold niet alleen voor de Renault R35 zoals hierboven beschreven, maar ook voor de zware tank Char B1 bis (later nog ingezet in de strijd om Arnhem), de Somua S 35 en de Chinillette Lorraine (2).

Peter Marcuse 07-02-2014

Noten:

(1) de t en f tussen haakjes geven de herkomst aan van buitgemaakt materiel Tsjechisch en Frans in dit geval.

(2) De Chinillette was oorspronkelijk bestemd voor ammunitie en persoons vervoer, als een ondersteunend voertuig. Een in die tijd nieuw concept, aangezien er toen nog geen aandacht was voor het bevoorraden van een tanks in opmars.

Bronnen:
The world’s best tanks - Christopher Foss
Weapons of World War II – Alexander Ludeke
World War II Tanks – Terry J.Gander
Military Vehicles - Chris McNab
Batailles & Blindés, nr 37 - Laurent Deneu
French Tanks of World War II (1) - Steven J.Zaloga