Een ingewikkeld systeem

Tankdivisie

De brigade van de tankdivisie.

De gepantserde brigade van een pantserdivisie bestond uit de brigade staf (50), drie tankregimenten (51, 52, 53) en een bataljon gemechanizeerde infanterie welke was uitgerust met gepantserde troepentransportwagens (54) De Unit Serial Numbers waren wit met een rode achtergrond.
Voorbeeld:
Een Sherman tank van de Irish Guards, 5th Guards Armoured Brigade uit de Guards Armoured Division had dus het nummer 53 op een rode achtergrond, want de Irish Guards waren het Junior Regiment van de brigade.


Infanterie Brigade

De infanteriebrigade van een pantserdivisie had Unit Serial Numbers met een groene achtergrond en bestond uit de brigadestaf (60) plus drie infanteriebataljons (61, 61, 63).
Voorbeeld:
Een voertuig van het 5th Battalion Coldstream Guards, 32nd Guards Infantry Brigade behorende tot de Guards Armoured Division droeg het nummer 61 op een groene achtergrond, want de Coldstream Guards waren het Senior Battalion van de brigade


Artillerie

De Britse artillerie tijdens de Tweede Wereldoorlog viel onder de Royal Artillery en deze had een AoS Marking van een rood vlak boven een donkerblauw vlak. De artillery van een pantserdivisie bestond uit twee regimenten veldgeschut, waarvan een getrokken (74) en een gemotoriseerd (76), een regiment antitankgeschut (77) en een regiment luchtdoelartillerie (78).
Voorbeeld:
Een Sexton van het 153rd Field Regiment dat deel uitmaakte van de Guards Armoured Division had dus het nummer 76 op een rood/blauwe achtergrond. 153rd Field Regiment was namelijk het gemotoriseerde Junior Field Artillery Regiment van de divisie.


Genie

De genie van het Britse leger viel onder de Royal Engineers. Deze hadden een AoS Marking van witte cijfers op een kobaltblauw vlak. De genieafdeling van een pantserdivisie bestond uit een Field Park Company (41), een Senior en een Junior Field Company(42, 46), en een peloton bruggeleggers (52).
Voorbeeld:
Een vrachtauto van het 615th Field Squadron dat deel uitmaakte van de Guards Armoured Division had dus het nummer 46 op een blauwe achtergrond, want het 615th Field Squadron was de Junior Field Company van de divisie.


Transport

De transport eenheden van het Britse leger kwamen van het Royal Army Service Corps. De AoS Marking van deze tak van het leger was een rood vlak diagonaal boven een groen vlak. De transportcompagnieën van een pantserdivisie verzorgden het transport van troepen en voorraden voor de pantser- en infanteriebrigade. Een pantserdivisie beschikte over vier transportcompagnieën (81, 82, 83, 84).
Wanneer er troepen van de infanteriebrigade van de divisie vervoerd werden, werd ook het Unit Serial Number van het infanteriebataljon waartoe deze troepen behoorden afgebeeld.
Voorbeeld:
Een Bedford QLT van de 224th Transport Company als vervoer voor het 1st Battalion Welsh Guards van de Guards Armoured Division's infanteriebrigade had het nummer 84 op een rood/groene achtergrond, met daarboven het nummer 63 op de groene achtergrond van de infanteriebrigade. De 224th Transport Company was namelijk de vierde transportcompagnie van de divisie en de Welsh Guards waren het Junior bataljon van de divisie's infanteriebrigade.


Geneeskundige eenheden

De medische eenheden van een Britse pantserdivisie vielen onder het Royal Army Medical Corps. De Unit Serial Numbers van de medische troepen waren wit met een zwarte achtergrond. De ambulances van een pantserdivisie waren verdeeld over de Senior Field Ambulance (89) en deJunior Field Ambulance (90).
Voorbeeld:
Een Austin ambulance van het 19th Field Ambulance behorende tot de Guards Armoured Divisiondroeg dus het Unit Serial Number 89 op een zwarte achtergrond, want de 19th Field Ambulancewas de Senior Field Ambulance binnen de divisie.


Technische eenheden

De mobiele werkplaatsen van een Britse pantserdivisie waren eenheden van de Royal Electrical & Mechanical Engineers. Een pantser divisie beschikte over een werkplaats voor de gepantserde brigade (99) en één voor de infanteriebrigade (100).
Voorbeeld:
Een berginsvoertuig van de 32nd Guards Infantry Brigade Workshop van de Guards Armoured Division had een Unit Serial Number 100op een rood-geel-blauwe achtergrond, want de 32nd Guards Infantry Brigade Workshop was de mobiele werkplaats verantwoordelijk voor het onderhoud aan wapens en voertuigen van de divisies infanteriebrigade.


Verkennings eenheden

De verkenningseenheden van het Britse leger hadden een AoS Marking bestaande uit een groen vlak boven een donkerblauw vlak. Aan een pantserdivisie waren een gepantserd verkenningsregiment (45) en een regiment pantserwagens (44) toevoegd. Omdat pantserwagenregimenten onder bevel stonden van een korps had het Unit Serial Number een witte balk boven de gekleurde achtergrond. Deze regimenten droegen dan ook het embleem van het korps waar ze onder dienden en niet van de divisie waar ze aan toegevoegd waren.
Voorbeeld:
Een pantserwagen van het 2nd Household Cavalry Regiment, toegevoegd aan de Guards Armoured Division had het Unit Serial Number 44 op een groen-blauwe achtergrond met witte balk, want de 2nd Household Cavalry was een regiment dat onder bevel stond van het XXX Corps. Vreemd genoeg droeg het 2nd Household Cavalry Regiment het embleem van hetVIII Corps, waar het onder diende voordat het werd overgeplaatst naar het XXX Corps


Overige AoS Markings binnen een Britse pantserdivisie waren het nummer 64 van de onafhankelijke mitrailleurcompagnie en het nummer 40 van de divisiestaf, beide op een zwarte achtergond, het rode nummer 40 op een wit-blauwe achtergrond van de divisie's radiotelegrafisten en het witte nummer 92 op een verticaal blauw-rood-blauw vlak van het Royal Army Ordnance Corps, verantwoordelijk voor het transport van munitie en voorraden voor de divisie.
Voorbeeld:
Een Lloyd Carrier van de Royal Northumberland Fusiliers onder bevel van de Guards Armoured Division droeg een AoS Marking van een witte 64 op een zwart vlak. De Royal Northumberland Fusiliers waren namelijk de onafhankelijke mitrailleurcompagnie binnen de divisie.

Bron: Modelbouw van voertuigen en diorama's uit de Tweede Wereldoorlog in schaal 1/72 door Stefan Landman