Cover voor het Jaarplan 2002

2002 beeld de reorganisatie van de bloedtransfusie in Nederland uit: vierslag