Cover voor het Jaarplan 2003

2003 fusieproces uitgebeeld.