Cover Jaarplan 2006

Het thema is 2 ledig; enerzijds een doorbraak op het gebied van zwangerschaps immunisatie diagnostiek, anderzijds de diagnostiek van nieuwe rheumamiddelen.