Sinterklaasactie rijwielhandelaar in Dronrijp(Frl)

klomp als onder van een reclame uiting tijdens de Sinterklaas tijd.