3. Hemolitische anemieën – oorspronkelijk ‘open deur’