www.zaans-industrieel-erfgoed.nl
Cees Kingma heeft het Zaans Industrieel Erfgoed in beeld gebracht, een enorm karwei wat met grote volharding gestaag werd volbracht en nog steeds wordt uitgebreid. Zijn laatste passie geldt de voormalige meelfabriek Vrede in de Achtersluis Polder in Zaandam. Vooral zichtbaar vanaf het Noord Zee Kanaal voor elke cruisepasagier die de Amsterdamse haven binnenvaart, dat doet denken aan het Liberty standbeeld in de Haven van New York (U.S.A.) Peter Marcuse 22-5-2006

www.zuiderzeemuseum.nl


www.gmccckw.nl
Hier kun je alles vinden over de GMC; een completer overzicht van onderwerpen was ik nog niet eerder tegengekomen. Amsterdam, 21-5-2006 Peter Marcuse

www.DePierewaaiers.nl


www.nederlandsijzermuseum.nl


www.stationsweb.nl


www.hetmateriaal.nl


www.memorial-caen.fr


www.fredboom.nl
Ik ben in 1938 in Koog aan de Zaan geboren. In onze 'maritieme familie' werden schepen getekend, gebouwd en ook bevaren. Het stond al gauw vast dat ik zou gaan varen en maakte als 16 jarige jongen mijn eerste zeereis als lichtmatroos op de kustvaarder 'Heerengracht'. Uiteindelijk koos ik voor de technische kant van het varen en ging naar de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen in Amsterdam. In 1959 kwam ik bij de voormalige Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) in dienst. Bij de KNSM voer ik als werktuigkundige op zowel op vracht- als passagiersschepen. Na 11 jaar besloot ik toch om dit fascinerende en boeiende bestaan te verwisselen voor een walbaan en kon ik mij toen nog meer gaan toeleggen op mijn grote hobby: het schilderen van scheepsportretten en zee- en haven gezichten. Het lidmaatschap van een aantal maritieme verenigingen, waaronder de Kroonvaaders, het Kon. College Zeemanshoop en Oud-studenten Technisch Maritiem Onderwijs, geeft mij de gelegenheid om het contact met vroegere collega's te onderhouden. Tevens ben ik redactielid van het maritieme maandblad de Blauwe Wimpel. De zeevaart en alles wat daar mee te maken heeft is voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron.

www.armalite.com/images/AR10M15OperatorsManual.pdf


www.dezaansebrabander.nl


www.360volt.nl


www.museumvlbdeelen.nl


www.batterie-marcouf.com


http://appeva.perso.neuf.fr/index_e.htm


www.museum-t-34.ru


www.dornier-wal.com


www.uxplorer.nl


www.historiekzm.nl


www.koekeloeren.wordpress.com


http://web.me.com/keesdejong1/


www.wrecksite.eu


www.werkgroep-kriegsmarine.nl


http://www.alice-in-wonderland.net


www.allesoveramsterdammertjes.nl
Alles over de Amsterdammertjes is in dit geval een understatement. Op de site van Charlie van de Veer is er letterlijk alles over te vinden. Een aanrader dus_P.P.M. 29.11.2013

www.hembrugmuseum.nl
Hier is alles te vinden over de Artillerie Inrichtingen Zaandam, ooit het grootste bedrijf in de Zaanstreek, maakte geschiedenis met het AR10 geweer. Ontwikkelde het eerste moderne semi-automatische infanterie geweer in Europa.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_J._Boes#Aanvullende_bibliografie