Zonder verleden geen toekomst

Tijdens mijn opleiding tot fotograaf en grafisch vormgever vanaf 1952 en de beginjaren van mijn beroepspraktijk, na mijn militaire dienstplicht in 1958, kwam ik in aanraking met fabrieken en werkplaatsen die al aangepast waren aan naoorlogse productiemethoden of op het punt stonden gesloopt te worden.
Ik voer mee op de laatste stoomsleepboten van Goedkoop, die nadien omgebouwd en voorzien werden van dieselmotoren of voor sloop verkocht werden.

Het verleden was niet langer in tel het ging uitsluitend om de toekomst, het zou nog minstens een 10-tal jaren duren eer men besefte wat er al voor goed verdwenen was en het begrip industriële archeologie deed z'n intrede.

Zo verging het mij ook en speurend in mijn archief vond ik b.v. een reportage uit de verdwenen IJzergieterij J.Zimmer en Zonen in Amsterdam en de vele foto's vanaf de sleepboten van Goedkoop eveneens verdwenen op het IJ van Amsterdam of het Noordzeekanaal.
Veel later ontdekte ik verlaten zeepfabrieken op het Griekse eiland Lesvos en molens op een ander Grieks eiland Karpathos en mijn belangstelling was gewekt.
Een bezoek aan het Zuiderzee Openlucht museum met mijn zoon gaf voor mij de doorslag, omdat dit bezoek voor hem een verwijzing naar zijn roots inhield en het mij daardoor duidelijk werd dat er zonder verleden ook geen toekomst is.