Sue Jones (1964), is geboren in Engeland en woont sinds 1987 in Amsterdam. Ze studeerde af in mei 2007 aan de Fotoacademie in Amsterdam.

Het eerste wat overduidelijk naar voren komt in haar fotografische werken is haar fascinatie voor het menselijk lichaam.
Anders dan b.v. Robert Mapplethorpe en Diana Blok plaats ze de mens in een bijna sacrale transparante achtergrond tegelijkertijd refererend aan mythologische symbolen uit de oudheid of verwijzingen naar het christendom.
Het werk is nooit confronterend bedoeld maar gericht op reflectie.

Bij een situatie van een naakte man en vrouw in een gang van een theater, een omgeving waar mensen zich bij uitstek vertonen in vol ornaat met hun mooiste kleding en mooi opgemaakt, beseft men de betrekkelijkheid van uiterlijk en bezit en hoewel men in deze maatschappij meestal wel oordeelt op de buitenkant is dit de kans om zich hierop te bezinnen.

Op een volgende sessie worden lichaam of delen er van gesitueerd in hoekige ruimten en wordt het lichaam als het ware geabstraheerd, de samenhang is verdwenen. Losse lichaamsdelen vullen de ruimte of verdwijnen er in.

Een sportieve sessie laat de mens zien zonder z'n trendy sportpakken en voert de toeschouwer naar de essentie terug, immers in de Griekse oudheid werden de olympische spelen ook naakt uitgevoerd.

Steeds worden we geconfronteerd met werkelijke en schijnbare tegenstellingen. Wat is de realiteit; is datgene wat we waarnemen de realiteit of denken we dat slechts.
Sue hoopt echter dat we voor ons zelf proberen te ontdekken wat belangrijk is, echter zonder onszelf voor de gek te houden.