Albert Boes - Alles van waarde is weerloos

Verantwoording 'Alles van waarde is weerloos - dekt verzekering de schade?', in voorbereiding t.b.v. SdU.

De inhoud van het boekje is grotendeels ontleend aan door ing. Albert J. Boes geschreven bijdragen voor:

*1) Verzekeringsmagazine VVP 15/16-93: 'Objectiviteit bij schaderegelingen....'
*2) 'Het Verzekeringsblad' nr. 12 en 14-07: 'Een Schade-expert moet stevig in zijn schoenen staan' (I en II)
*3) het maritieme weekblad 'Schuttevaer': enige van de 43 afleveringen van de reeks 'Help, mijn jacht is weg', verschenen in 2006 aan de hand van ervaringen met het opsporen van vermiste pleziervaartuigen
*4) een geautoriseerde verslaggeving van het seminar 'Lessen uit schadeonderzoek', op 19 juni 2007
georganiseerd door CED Preventie, Capelle a/d IJssel
*5) Verzekeringsmagazine VVP nr. 15/16-93: 'Verzekerde krijgt vaak het voordeel van de twijfel'
*6) 'Het Verzekeringsblad' nr. 11-2004: 'Brand en menselijk handelen'
*7) 'Security Management'nr. 1 / 2-2007 'Gecertificeerde inspecties van palletstellingen'
*8 'Het Verzekeringsblad' nr. 4-2007 'Procedures brandgevaarlijke werkzaamheden noodzaak'
*9) het maritieme weekblad 'Schuttevaer' 28/10-06 'een containerschip in problemen betekent hoofdpijn
voor de ontvanger'
*10) het relatiemagazine 'Aon Inzicht' nr 4-06 'En toen lag er 14,5 miljoen dollar aan aluminium op de
zeebodem'
*11) het relatiemagazine 'Aon Inzicht' nr. 3-07: 'Soms nog steeds met een drijvende doodkist naar zee'
*12) 'Het Verzekeringsblad' nr. 23-05: 'Certificatieprocedures kunnen onterecht gevoel van veiligheid
geven'
*13) het maritieme weekblad 'Schuttevaer' van 14/2-04 'Preventie loont bij bestrijding criminaliteit'
*14) het maritieme maandblad 'De Blauwe Wimpel' nr. 8-88: 'De ramp met de 'Lucona' veroorzaakt
schandaal in Oostenrijk'