Martijn de Vries

In de fotografie van vormgever en fotograaf Martijn de Vries prevaleert het visuele aspect, dat houdt niet op bij de compositie van lijn en vlak alleen. Voor hem is het belangrijk 'voelbare' beelden te maken; een ruwe muur waaraan je jezelf kunt bezeren of een kapotte regenpijp waaraan je ook je vingers kunt open halen.
Verval en slijtage, vaak gekozen thema's, zijn voor hem dus geen doel op zich. Het niet voor iedereen zichtbare herkenbaar maken echter wel. De ontdekking van vreemde elementen in een alledaagse omgeving is voor Martijn een uitdaging om die zodanig af te beelden, dat de waarnemer als het ware in het beeld wordt getrokken en de spanning daarbinnen ondergaat.
Dat alles levert een hoeveelheid aan interessant beeldmateriaal op waarin je tevens de vormgever herkent.
Er is echter meer; in Martijn's thema gerichte werk komt het sociale aspect aan bod en over de serie van zijn garagemannen geef ik hem graag zelf het laatste woord:

"Garages zijn een langlopende serie, ontstaan uit mijn fascinatie voor het uitstervend fenomeen buurtgarages.
Steeds sterker ingeperkt door regeltjes en milieunormen worden de buurtgarages uit de stad verdreven.
Wat overblijft zijn grote onpersoonlijke en steriele 'garagefabrieken' buiten de ring waar je een nummer bent, terwijl de buurtgarage een sociale buurtfunctie heeft. Daar wordt je nog wel eens gematst en regelen ze ook even een onderdeeltje van de sloop voor je."

Peter Marcuse, Amsterdam, 16Juni2008