Jubileum

N.V.Machinefabriek P.M.Duyvis & Co

Onze fabriek bestaat thans 75 jaar.
Het zijn niet de gebouwen en machines die een fabriek doen leven,maar de mensen. Zij zijn het immers die, ieder op zijn wijze, door werklust en creatieve arbeid en door het overdragen van hun kennis aan komende geslachten een bedrijf bloeiend maken.
Ter viering van dit jubileum zijn wij thans bijeen; moge een ieder er toe bijdragen deze samenkomst tot een feestelijke te maken.

Koog aan de Zaan, Vrijdag 4 november 1960 - de directie