Thema's voor het jaarverslag.

colofon:
Jean Mathey, Div. Corporate Affairs, Elf Petroland bv
Smink, Van der Ploeg & Jongsma, tekstbegeleiding
Reynoud Homan, design
Peter Marcuse, fotografie
Drukkerij Rosbeek, druk
Met dank aan:
Gem. Diepenheim, Overijssel
Stichting Museum Buurtspoorweg Haaksbergen, Overijssel
Proefwindcentrale N.V. Sep, Oosterbierum, Friesland
Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden