Van weekend huis naar vaste woonplaats

Rond de 60tiger jaren onstond er een trek van de stad naar het platteland.
De dagelijkse druk van de stad, vervuiling en ander ongerief achter zich latend dacht men weer in kalmer vaarwater terecht te komen; de rust, de stilte, groente verbouwen en oogsten, het leek allemaal heel aantrekkelijk en dat was het aanvankelijk ook.
Wat men zich niet realiseerde of aan voorbij ging hoe het er vroeger echt aan toe ging.

Ruim vijf en dertig jaar geleden ontvluchten we dus Zaandam in de verloederde randstad.
Het water van de Zaan was ernstig vervuild, de olieraffinaderij aan het Noordzee kanaal zorgde voor stankoverlast en in Amsterdam werd gekraakt, ingebroken en nog veel meer.
We streken neer in een friese boerderij gesitueerd op een terp tussen twee dorpen in, Menaldum en Berlikum, niet ver van Leeuwarden.
Dat werd gedurende 17 jaar onze woonplek.


landleven