Amsterdam Centrum blijft schouwen, ook in 2012.
In een goede samenwerking tussen bewoners, beleidsmedewerkers van Stadsdeel Centrum en de politie.
De druk op postcodegebied 2012 is groot, maar de beperkte middelen worden optimaal ingezet om waar nodig het toezicht te vergroten en gesignaleerde misstanden aan te pakken.

Hier volgen de eerste bevindingen nieuwe stijl van schouwgroep 3

Met dank aan:
Marrit Ruseler
Beleidsadviseur Concernstaf
Secretaris IBO/Coördinator schouwen
Stadsdeel Centrum