Henk van Willigenburg (jaargang 1947) is een geboren Amsterdammer. Al tijdens zijn middelbare schooltijd bouwde hij zijn eerste modelbaan en die interesse voor de spoorwegen is altijd gebleven. Daarbij ging zijn belangstelling vooral uit naar de ontwikkelingen en het materieel uit periode na de oorlog, waarin de Nederlandse Spoorwegen de stoomtractie inruilden voor elektrische en diesellocomotieven.

Hij is op de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam opgeleid tot koopvaardij-officier. Na een periode op zee heeft hij een loopbaan gevolgd in de IT, die hij in 2009 heeft beeindigd. Inmiddels bouwt hij geen modelbanen meer maar de kennis uit die wereld en de opkomst van de PC stelden hem in staat om materieel- en sceneryobjecten te bouwen voor de virtuele werkelijkheid die met treinsimulatiesoftware tot leven wordt gebracht.